Om oss

 

Vegglifjell Hytteservice startet som et lite enkeltmannsforetak, drevet av Nina og Stian Bjerkgård. Målet ved oppstart var å tilby vaktmester- og servicetjenester som ingen andre i dalen tilbudte, samt yte litt ekstra service til hytteeierne på Vegglifjell. Etter hvert som tiden har gått, har foretaket stadig utvidet sitt tjenestetilbud, og man har forsøkt å tilpasse seg kundenes både små og store forespørsler.

Etter å ha drevet en stund, så man gradvis behovet for å øke staben. Ved utgangen av 2016, består foretaket av i alt 6 ansatte og 3 faste innleide som forsøker å serve forespørslene i fjellet . I kjølevannet av denne positive utviklingenog et tett samarbeid med Numehytta AS, har man valgt å utvide tjenestetilbudet til også å omhandle oppføring av nybygg både på Vegglifjell og Blefjell.

 

Litt om oss:

Stian har arbeidet innenfor feltene skogsarbeid, anleggsarbeid og snekring tilbake til begynnelsen av 2000-tallet. Han etablerte Numedal Skog og Anlegg i juli 2011, og har siden 06_nyh_Vegglifjell3 nettoppstart utført oppdrag innen graving, snekring, trefelling, vedlikeholdstjenester, skogplanting, muring av natursteinsmurer, snømåking og rydding av hyttetomter. Da etterspørselen etter ulike vaktmesteroppdrag på Vegglifjell har vært økende, har Stian fått med seg sin kone, Nina Bjerkgård, på å starte Vegglifjell Hytteservice.

Stian står for snekring, trefelling, muring o.l, mens Nina står for innvendig og utvendig beising/maling, renhold, steinmuring, klargjøring av hytter m.m. I tillegg har begge en stor kontaktflate blant entreprenører og andre servicenæringer i kommunen, som det kan være aktuelt å samarbeide med på større prosjekter.

06_nyh_Vegglifjell2 nett
Bildene er tatt av Christian Mauno, Laagendalsposten

Under «Våre tjenester» finner du en del tjenester Vegglifjell hytteservice ønsker å tilby. Tjenestetilbudet vil stadig være under utvikling, og ønsker og tilbakemeldinger fra dere vil i stor grad være med på å utforme vårt totale tjenestetilbud.

 

 

 

Stians kompetanse og bakgrunn:

 • Fagbrev som skogsarbeider
 • Maskinførerbevis for gravemaskin
 • Vekterutdanning
 • Brannmann og røykdykker i brannvesenet i Rollag kommune.
 • Mange års erfaring fra ulike entreprenør- og snekkerfirmaer.

 

Ninas kompetanse og bakgrunn:

 • Formelt utdannet barnevernspedagog ved Høgskolen i Oslo,
 • Jobbet som ungdomsfamilie og lærervikar de siste 10 årene, for henholdsvis Bufetat og Rollag kommune.
 • Arbeidserfaring fra flere ulike servicenæringer i kommunen, b.la. YX, Veggli Vertshus og Numedal Kro.
 • Sittet 3 år som leder for arrangementet «Vegglidagen»
 • Sittet som leder i ROV IL, samt Norsk Folkehjelp Veggli og Rollag
 • Var med å startet Numehytta AS, og er medeier og styremedlem der.
 • Alltid vært interessert i og puslet med oppussing, farger og interiør.